POSTĘP ROBÓT
 

 

STYCZEŃ 2022

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

 

 

ROBOTY DROGOWE

1)      frezowanie powierzchni asfaltowych:

-       trasa główna – pas rozdziału, km 351+600 – 351+800,

-       droga dojazdowa DD02,

2)      wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       droga dojazdowa DD32,

3)      montaż belek podwalinowych ekranów akustycznych: EP02, EP03, EP04,

4)      montaż wypełnień ekranów akustycznych: EP01, EP02, EP03, EP04,

5)      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP06, EP08B, EP11C, EP11H, EP11I,

6)      demontaż tymczasowych barier separacyjnych – trasa główna strona lewa, km 351+800 – 354+050,

7)      usuwanie tymczasowego oznakowana poziomego – trasa główna strona lewa, km 351+800 – 354+050,

8)      wykonanie i profilowanie rowów odwadniających,

9)      prace porządkowe placu budowy.

 

ROBOTY MOSTOWE

1.      Przepusty skrzynkowe:

-       montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-15b, PZM-53, PZM-56,

-       betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-15a, PP-15b,

2.      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

3.      WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,

4.      WD-299: roboty nie były wykonywane,

5.      WD-300: roboty nie były wykonywane,

6.      WA-301, jezdnia prawa: montaż zbrojenia ustroju niosącego; betonowanie ustroju niosącego; montaż wpustów i sączków;

7.      PZSdz-6: roboty nie były wykonywane,

8.      KP-302: obiekt oddany do użytkowania,

9.      WA-303, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej,

10.   WD-304: obiekt oddany do użytkowania,

11.   MA-305, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie filarów,

12.   WD-306: roboty nie były wykonywane,

13.   WA-307, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie przyczółka,

14.   WD-308: roboty nie były wykonywane,

15.   WA-309: montaż zbrojenia ramy obiektu,

16.   WD-310: roboty nie były wykonywane,

17.   PZDdz-4, jezdnia prawa: montaż wpustów i sączków; betonowanie płyty ustroju niosącego,

18.   MA-311, jezdnia prawa: roboty nie były wykonywane,

19.   PZDg-2: roboty nie były wykonywane,

20.   WD-312: roboty nie były wykonywane,

21.   PZSd2, jezdnia prawa: montaż zbrojenia ramy obiektu,

22.   WA-313, jezdnia prawa: roboty nie były wykonywane,

23.   MA-314, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie przyczółka,

24.   WD-315: obiekt oddany do użytkowania,

25.   WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

 

ROBOTY BRANŻOWE

-       budowa linii zasilających: roboty nie były wykonywane,

-       kanały technologiczne: roboty nie były wykonywane,

-       budowa oświetlenia: roboty ziemne; układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – MOP Wola Krzysztoporska,

-       budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne; układnie bentomaty; układnie płyt ażurowych; podsypka pod płyty – zbiornik SR-B-25;

-       kanalizacja deszczowa: roboty nie były wykonywane,

-       roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów,

-       Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: ściany konstrukcyjne,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów,

-     roboty w zakresie branży wod.-kan.: roboty nie były wykonywane.