PODWYKONAWCY
 
 
Serwis GDDKiA - Serwis dla podwykonawców
 
Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy
 

 

Październik 2021

 

Podwykonawcy

  Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 14.10.2019 Aneks nr 1 - 16.01.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Aneks nr 3 - 16.03.2020
Aneks nr 4 - 05.05.2020
Aneks nr 5 - 30.03.2021
Aneks nr 6 - 06.10.2021
Rozbiórki i wyburzenia
2 FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Podwykonawca robót 30.10.2019 Aneks nr 1 - 19.03.2020
Aneks nr 2 - 16.11.2020
Frezowanie nawierzchni
3 IEC-POLSKA Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 25.11.2019   Wykonanie obiektów mostowych (roboty ciesielsko - zbrojarskie oraz roboty pomocnicze)
4 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR              Sp. z o.o. Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 19.06.2020
Aneks nr 3 - 25.01.2021
Aneks nr 4 - 24.05.2021 
Przebudowa kolizji elektrycznych nn i sn napięcia
5 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót 06.12.2019 Aneks nr 1 - 14.04.2020
Aneks nr 2 - 18.01.2021
Aneks nr 3 - 06.07.2021
Montaż przepustów skrzynkowych
6 Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J. Podwykonawca robót 07.01.2020 Aneks nr 1 - 19.05.2020
Aneks nr 2 - 24.08.2020
Aneks nr 3 - 08.02.2021
Aneks nr 4 - 21.09.2021
Montaż ścianek szczelnych
7 ZBT Sp. z o.o. Podwykonawca robót 07.01.2020 Aneks nr 1 - 30.03.2021
Aneks nr 2- 10.09.2021
Przebudowa kolizji teletechnicznych i wykonanie zasilania
8 BMdrog Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.01.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 28.12.2020
Roboty ziemne
9 LBM POLSKA T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. J. Podwykonawca robót 16.01.2020 Aneks nr 1 - 02.03.2020
Aneks nr 2 - 01.06.2020
Aneks nr 3 - 01.07.2020
Aneks nr 4 - 14.09.2020
Aneks nr 5 - 09.10.2020
Aneks nr 6 - 28.12.2020
Aneks nr 7 - 08.03.2021
Aneks nr 8 - 24.05.2021
Aneks nr 9 - 01.07.2021
Aneks nr 10 - 30.08.2021
Roboty ziemne
10 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.01.2020 Aneks nr 1 - 23.06.2020
Aneks nr 2 - 19.10.2020
Przebudowa kolizji wod-kan
11 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 29.01.2020 Aneks nr 1 - 02.02.2020
Aneks nr 2 - 05.05.2020
Aneks nr 3 - 29.06.2020
Aneks nr 4 - 10.08.2020    
Aneks nr 5 - 12.04.2021
Wykonanie obiektów mostowych (roboty ciesielsko - zbrojarskie oraz roboty pomocnicze)
12 KOMPLIDO Sp. z o.o. Podwykonawca robót 10.02.2020   Montaż przepustów skrzynkowych
13 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 10.02.2020 Aneks nr 1 - 09.03.2020
Aneks nr 2 - 02.11.2020
Montaż przepustów skrzynkowych
14 BUDPOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 06.04.2020 Wykonanie nawierzchni trasy głównej
15 Rolbud Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Wojciech Rola Dalszy podwykonawca robót 06.03.2020   Wykonanie elementów obiektów mostowych, roboty ciesielskie i zbrojarskie
16 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Wykonanie elementów obiektów mostowych, roboty ciesielskie i zbrojarskie
17 G&M Sp. z o.o. Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 01.06.2020 Wykonanie elementów obiektów mostowych
18 Zenon Długosz Usługi Budowlane - Zbrojenia Dalszy podwykonawca robót 27.02.2020 Aneks nr 1 - 22.04.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
19 Bogdan Kwarciński Stahlbeton Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 - 07.05.2020 Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
20 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 02.03.2020 Aneks nr 1 -
projekt z dn. 15.10.2021
Przebudowa urządzeń melioracji
21 MENARD Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.03.2020   Wykonanie kolumn DSM i CFA
22 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 02.03.2020   Montaż przepustów skrzynkowych
23 FB Bieszczady Stanisław Leśniak, Mariusz Leśniak s.c. Dalszy podwykonawca robót 26.03.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
24 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 24.04.2020   Wykonanie nawierzchni z MMA
25 ENVIESA Sp z o.o., Sp. k. Podwykonawca robót 05.05.2020   Przebudowa kolizji WN
26 Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim Podwykonawca robót 05.05.2020   Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych
27 KA-MONT Katarzyna Wiśniewska Dalszy podwykonawca robót 07.05.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie i roboty pomocnicze
28 B2 Sp. z o.o. Podwykonawca robót 13.05.2020 Aneks nr 1 - 23.06.2020
Aneks nr 2 - 09.10.2020
Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych
29 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 06.04.2020   Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich
30 Firma Budowlana Łukasz Tarasek Dalszy podwykonawca robót 27.05.2020   Wykonanie elementów obiektów mostowych, roboty ciesielskie i zbrojarskie
31 Binc Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.05.2020 Aneks nr 1 - 01.07.2020
Aneks nr 2 - 02.09.2021
wykonanie montażu przepustów rurowych oraz wykonanie zasypek przepustów skrzynkowych
32 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.05.2020   oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, dostawa oraz wykonanie warstw podbudowy i warstw nawierzchni z MMA
33 ZBROPOL Leopold Kwapisz Dalszy podwykonawca robót 03.06.2020 Aneks nr 1 - 19.06.2020 Montaż zbrojenia na obiektach inżynierskich
34 J&T Justyna Sękalska Podwykonawca robót 15.06.2020 Aneks nr 1 - 18.04.2021 wykonanie kanalizacji deszczowej
35 Gazonaft Sp. z o.o. Podwykonawca robót 15.06.2020   przebudowa ropociągu PERN
36 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Sp. k. (dawniej Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k.) Dalszy podwykonawca robót 22.06.2020   Roboty ciesielsko-zbrojarskie dla obiektów mostowych
37 Szostok Sp. z o.o. Podwykonawca robót 23.06.2020 Aneks nr 1 - 09.10.2020
Aneks nr 2 - 28.12.2020
Wykonanie zbiorników na wody opadowe
38 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy podwykonawca robót 24.06.2020   roboty ciesielskie oraz pomocnicze przy obiektach mostowych
39 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Sp. k. (dawniej Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k.) Podwykonawca robót 01.07.2020 Aneks nr 1 - 26.08.2020 roboty ciesielsko - zbrojarskie oraz roboty pomocnicze przy obiektach mostowych
40 Darkbud Dariusz Chojnacki Podwykonawca robót 01.07.2020   wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach mostowych
41 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stalkor Sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.07.2020   piaskowanie na filarach i ławach obiektu WA-301
42 Dywidag-Systems International Sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.07.2020 Aneks nr 1 - 14.12.2020 sprężanie obiektów mostowych WD-304 i WD-306
43 Gravity AD Sp. z o.o. Podwykonawca robót 20.07.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020 dostarczenie i montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
44 Oltree Sp. z o.o., Sp. k. Podwykonawca robót 20.07.2020 Aneks nr 1 - 09.10.2020
Aneks nr 2 - 28.12.2020
Aneks nr 3 - 11.06.2021
zasypka obiektów mostowych i przepustów
45 Secondo Silesia Sp. z o.o.  Podwykonawca robót 04.08.2020 Aneks nr 1 - 09.10.2020
Aneks nr 2 - 22.02.2021
wykonanie zbiorników na wody opadowe
46 KTC SERVICE Sp. z o.o. Podwykonawca robót 03.09.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 12.04.2021
dostawa i montaż barier energochłonnych
47 WIN2.PL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 03.09.2020 Aneks nr 1 - 03.11.2020
Aneks nr 2 - 25.01.2021
Aneks nr 3 - projekt z 24.06.2021
montaż przepustów rurowych PP i PEHD
48 Z.U.H. "MEGA-POL"  Podwykonawca robót 08.09.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020 wykonanie zbiorników na wody opadowe
49 Hydromak Sp. z o.o. Podwykonawca robót 08.09.2020 Aneks nr 1 - 30.08.2021
Aneks nr 2 -  projekt z dn.15.10.2021
wykonanie kanalizacji hydrotechnicznej przy zbiornikach retencyjnych
50 ABF-Mosty Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.09.2020 Aneks nr 1 - 30.10.2020 wykonanie, konserwacja i montaż łożysk wałkowych dla obiektu mostowego WA-301
51 Budownictwo Inżynieryjne
Piotr Jędrzejów
Podwykonawca robót 28.09.2020 Aneks nr 1 - 14.04.2021
Aneks nr 2 - 16.10.2021 
wykonanie nawierzchni z żywic
52 SGD PRO Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót 28.09.2020   montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
53 INTERVIATECH Sp. z o.o. Podwykonawca robót 09.10.2020   wykonanie asfaltu twardolanego na obiektach inżynierskich
54 Trans-Kop BS Stanisław Bukowski Podwykonawca robót 09.10.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020
Aneks nr 2 - 13.07.2021
wykonanie zbiorników na wody opadowe
54 EL-KOL Sp. z o.o. Podwykonawca robót 09.10.2020 Aneks nr 1 -01.04.2021
Aneks nr 2 -29.09.2021 
wykonanie oświetlenia
56 Szostok Sp. z o.o. Podwykonawca robót 16.10.2020 Aneks nr 1 - 11.01.2021
Aneks nr 2 - 12.04.2021
Aneks nr 3 - 21.09.2021
Aneks nr 4- projekt z dn.20.10.2021
wykonanie robót brukarskich
57 ERPLAST Sp. z o.o. Podwykonawca robót 26.10.2020 Aneks nr 1 - 08.03.2021 dostawa i montaż oznakowania pionowego
58 Geoexpert 2 Anna Ludzia Podwykonawca robót 30.11.2020   roboty brukarskie
59 Tomasz Woźniak WOMAR Dalszy podwykonawca robót 02.12.2020   montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
60 Rekma Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca robót 08.12.2020   kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonu cementowego
61 Zieleń 2K Sp. z o.o. Podwykonawca robót 14.12.2020   humusowanie rowów, powierzchni płaskich oraz uszczelanianie rowów gliną
62 Infrapave Sp. z o.o. Podwykonawca robót 15.12.2020   wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową z wykonaniem dylatacji wzdłuż ścieku z materiału powierzonego (mieszanki betonowej)
63 Stal-Bud Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.12.2020 Aneks nr 1 - 09.03.2021 dostawa i montaż balustrad
64 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska Ekobau - Polska Sp. z o.o. Podwykonawca robót 28.12.2020   humusowanie rowów, powierzchni płaskich oraz uszczelanianie rowów gliną
65 Binnar Błażej Przybył Dalszy podwykonawca robót 08.01.2021 Aneks nr 1 - 05.02.2021 montaż barier
66 Infrapave Sp. z o.o. Podwykonawca robót 11.01.2021   wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową z wykonaniem dylatacji wzdłuż ścieku
67 Krak-Inż. Sp. z o.o. Podwykonawca robót 30.03.2021   wykonanie odwodnienia obiektów mostowych
68 Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Kor-Bis Grzegorz Kotynia Dalszy podwykonawca robót 01.03.2021   roboty wykończeniowe oraz inne roboty pomocnicze roboty przy obiektach mostowych
69 Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Jartex A. Stefanowski,
J. Stefanowski Sp. j.
Podwykonawca robót 30.03.2021   wykonanie sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na OUA Kamieńsk
70 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Podwykonawca robót 30.03.2021   wykonanie oznakowania poziomego
71 Zielpol s.c.  Podwykonawca robót 16.04.2021   Nasadzenia zieleni
72 Grunt-Kop Krzysztof Graur Podwykonawca robót 14.05.2021 Aneks nr 1 - 15.10.2021 Montaż przepustów PP, PEHD
73 ZU-H Elekroinstal Jerzy Kubik Dalszy podwykonawca robót 31.05.2021   Budowa linii elektroenergetycznych
74 KAMELEON GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
 
Dalszy podwykonawca robót  21.07.2021   zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych na obiektach inżynierskich
75 Global Budownictwo Sp. z o.o. Podwykonawca robót projekt umowy z 24.05.2021   wykonanie budynków OUA Kamieńsk
76 Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Siuta Sp. k. (dawniej Konstrukcje Żelbetonowe Sp. z o.o. Żelbet Sp. k.) Podwykonawca robót 29.06.2021 Aneksu nr 1 z 06.09.2021 wykonanie robót ciesielsko-zbrojarskich
77 ELBROX Henryka Bobińska OPERATOR              Sp. z o.o. Podwykonawca robót 14.07.2021 Aneks nr 1 z 13.09.2021 dostawa i montaż ogrodzeń drogowych
78 Siemens Mobility sp. z o.o.
 Yunex sp. z o.o.
Podwykonawca robót 30.08.2021 Aneks nr 1 - projekt z 22.09.2021 dostawa i montażu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
79 SOAR sp. z o. o.   Podwykonawca robót 29.07.2021 Aneks nr 1 - projekt z 22.09.2021 komleksowe wykonanie budynku portierni. Socjalno-administracyjnego, garażowgo wraz z wiatą oraz magazynu materiałów sypkich wchodzących w skład OUA w Kamieńsku
80 FKD Employees Sp. z o.o Podwykonawca robót projekt umowy z 06.07.2021   kompleksowa budowa magazynu soli typu o33 wraz z wyposażeniem
81 Primo Silesia Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.09.2021   Montaż przepustów skrzynkowych, roboty brukarskie na obiektach inżynierskich
82 Primo Silesia Sp. z o.o. Podwykonawca robót 27.09.2021   Wykonanie zbiorników na wody opadowe
83 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „RADZIK-BRUK” Małgorzata Radzik Podwykonawca robót projekt umowy z dn. 21.10.2021   Roboty brukarskie

 

Dostawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Moników I”, „Moników II”, „Mokracz” S.C. JAN-MAR Dostawca 03.10.2019   Dostawa kruszywa
2 Betard Sp. z o. o. (dawniej PEB Fabet S.A.) Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
Aneks nr 2 - 16.03.2021
Prefabrykaty przepustów skrzynkowych
3 PPB Sibet S.A. Dostawca 30.10.2019 Aneks nr 1 - 10.01.2020
Aneks nr 2 - 02.03.2020
Aneks nr 3 - 25.08.2020
Aneks nr 4 - 09.10.2020
Prefabrykaty przepustów skrzynkowych
4 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.11.2019   Dostawa cementu
5 ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawca 22.11.2019 Aneks nr 1 - 13.10.2020
Aneks nr 2 - 05.02.2021
Aneks nr 3 - 06.07.2021
Aneks nr 4 - 01.10.2021
 
Dostawa stali
6 Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. sp. k. Dostawca 25.11.2019 Aneks nr 1 - 02.11.2020 Dostawa kruszywa
7 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca 05.12.2019 Aneks nr 1 - 27.07.2020 Dostawa kruszywa
8 Pol-Euro Sp. z o.o. Dostawca 20.01.2020   Dostawca oleju napędowego
9 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 19.02.2020 Aneks nr 1 - 14.10.2020 Dostawa mieszanki betonowej
10 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT S.A. Dostawca 21.02.2020 Aneks nr 1 - 16.10.2020 Dostawa rur żelbetowych na przepusty prefabrykowane
11 SPOIWEX Sp. z o.o. Dalszy dostawca  27.02.2020   Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
12 Usługi Transportowe i Handel Materiałami Budowlanymi Andrzej Tyka Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa cementu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
13 Cemex Polska Sp. z o.o. Dalszy dostawca  06.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
14 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Dalszy dostawca  07.04.2020   Dostawa koszy zbrojeniowych do wykonania kolumn DSM i pali CFA
15 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dalszy dostawca  15.04.2020   Dostawa betonu do wykonania kolumn DSM i pali CFA
16 Cementownia Warta S.A. Dalszy dostawca  22.04.2020   Dostawa cementu
17 Mosty Łódź S.A. Dostawca 22.05.2020 Aneks nr 1 - 13.07.2020
Aneks nr 2 - 24.08.2020
Aneks nr 3 - 14.10.2020
Dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T
18 SPOIWEX Sp. z o.o. Dalszy dostawca  31.03.2020   Dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego
19 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawca 26.05.2020   Dostawa cementu CEM II B-M (V-LL)
20 PPB Sibet S.A. Dostawca 29.05.2020 Aneks 1 - 13.07.2020 wytworzenie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T i Kujan
21 Betard Sp. z o. o. (dawniej PEB Fabet S.A.) Dostawca 29.05.2020 Aneks nr 1 - 20.07.2020
Aneks nr 2 - 09.11.2020
wytworzenie i dostawa prefabrykowanych belek mostowych typu T i Kujan
22 DP Technologie Damian Walter Dalszy dostawca  01.07.2020   Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej
23 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawca 10.07.2020   dostawa materiałów
24 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dalszy dostawca  16.07.2020   dostawa materiałów
25 GeoIndex Sp. z o.o. Sp. k. Dostawca 20.07.2020   wytworzenie i dostawa mat bentonitowych
26 Bridger Sp. z o.o. Dostawca 27.07.2020   wytworzenie i dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego
27 DWD System Sp. z o.o. Dostawca 27.07.2020   wytworzenie i dostawa wpustów mostowych do odwodnienia
28 BUDPOL Sp. z o.o. Dostawca 28.07.2020 Aneks nr 1 - 26.10.2020 dostawa materiałów
29 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawca 28.07.2020   dostawa materiałów
30 SPOIWEX Sp. z o.o. Dostawca 13.07.2020 Aneks nr 1 - 09.09.2020 dostawa materiałów
31 IBF Polska Sp. z o.o. Dostawca 18.08.2020 Aneks nr 1 - 16.11.2020 dostawy prefabrykowanych betonowych płyt ażurowych
32 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Dalszy dostawca  18.08.2020   Dostawa koszy zbrojeniowych
33 HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp. k. Dostawca 18.08.2020   dostawa rur PP i PEHD do wykonania przepustów
34 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Dostawca 19.08.2020   dostawa kruszywa
35 Granit Zen Zenon Piekielny Dostawca 02.09.2020 Aneks nr 1 - 14.10.2020 dostawa mostowych krawężników kamiennych i ścieków przykrawężnikowych
36 Koelner Polska Sp. z o.o. Dostawca 04.09.2020   wytworzenie i dostarczenie kotw kap obiektów mostowych
37 Nystal S.A. Dalszy dostawca  12.10.2020 Aneks nr 1 - 04.11.2020
Aneks nr 2 - 09.11.2020
Aneks nr 3 - 02.03.2021
Aneks nr 4 - 02.03.2021
Aneks nr 5 - 09.07.2021
Aneks nr 6 - 20.09.2021
wykonanie i dostarczenie do ocynkowni słupów stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego
38 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Dostawca 21.07.2020 Aneks nr 1 - 21.09.2020
Aneks nr 2 - 17.11.2020
Dostawa żwiru 8-16 mm
39 ANDUR Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Tomasz Andrzejewicz Dalszy dostawca  20.11.2020   wykonanie słupów stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego
40 Zakład Prefabrykacji Budowlanych "Kobet" Henryk Kogut Dostawca 23.11.2020 Aneks nr 1 - 11.05.2021 dostawa prefabrykowanych elementów betonowych
41 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Spec-Bet Małgorzata Paszkowska
Dalszy dostawca  23.11.2020   wytworzenie i dostawa belek podwalinowych
42 Vikbor GH Małgorzata Hajduk Dalszy dostawca  24.11.2020 Aneks nr 1 - 07.05.2021 wykonanie słupów stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego
43 Gravity AD s.r.o.  Dalszy dostawca  23.12.2020   dostawa paneli pochłaniających
44 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dalszy dostawca  27.11.2020 Aneks nr 1 - 30.12.2020 dostawa materiałów
45 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Dostawca 22.02.2021   sprzedaż uniwersalnego kruszywa naturalnego
46 Eco-Ter Sp. z o.o. Dostawca 22.02.2021   sprzedaż uniwersalnego kruszywa naturalnego
47 Kompania Górnicza sp. z o.o. Dostawca 16.03.2021   dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 mm
48 Zabłocki Bartosz Transport w Spadku Dostawca 15.03.2021   dostawa żwiru 16-32 mm
49 Handlomax Dariusz Żerański Dostawca 19.03.2021 Aneks nr 1 - 19.04.2021 Spoiwo Silment CQ-25
50 Impex Trade CZ s. r. o. z/s Dalszy dostawca  04.05.2021   Ekrany akustyczne
51 LAFARGE Kruszywa i Beton  Sp. z o. o.  Dostawca 07.06.2021 r.    dostawy kruszywa łamanego
52 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spec-Bet Małgorzata Paszkowska Dostawca 07.06.2021 r.    dostawa betonowego ścieku skarpowego „trapezowego”
53 Mostmarpal Sp. z o.o. Dalszy dostawca  12.07.2021   dodtawa koszy zbrojeniowych
54 Małgorzata Paszkowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPEC-BET" Dostawca 31.08.2021   Dostawa towaru

 

Usługodawcy

Lp. Pełna nazwa podmiotu z KRS Kategoria podmiotu * (wybierz z listy) Data zawarcia umowy * Data zawarcia aneksów do umowy Zakres umowy (skrótowo)
1 TRAKT Sp. z o.o. Usługodawca 30.04.2019 Aneks nr 1 - 29.04.2021
Aneks nr 2 - 23.06.2021
Opracowanie dokumentacji projektowej
2 Piocel Sp. z o.o.  Usługodawca 12.06.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020
Aneks nr 2 - 13.02.2020
Aneks nr 3 - 07.01.2021
Wynajem pomieszczeń biurowych
3 HPC POLGEOL Spółka Akcyjna Dalszy usługodawca 17.06.2019 Aneks nr 1 - 12.07.2019 Dokumentacja badań podłoża gruntowego
4 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor  Usługodawca 08.07.2019   Prowadzenie nadzoru archeologicznego
5 GEOPOINT Grzegorz Strychar Dalszy usługodawca 22.07.2019   Mapa do celów projektowych
6 GEO-BUDOWA Sp. z o.o. Usługodawca 23.07.2019 Aneks nr 1 - 13.02.2020 Prace geodezyjne
7 VOSA Łukasz Stachoń Dalszy usługodawca 24.07.2019 Aneks nr 1 - 15.01.2020 Dokumentacja na Obwód Utrzymania Autostrady
8 INVICTUS ADAM STOŻEK  Usługodawca 30.07.2019   Prowadzenie nadzoru saperskiego
9 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Aneks nr 3 - 26.10.2020
Aneks nr 4 - 11.01.2021
Obsługa laboratoryjna budowy
10 V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI Usługodawca 31.07.2019 Aneks nr 1 - 25.11.2019
Aneks nr 2 - 20.01.2020
Aneks nr 3 - 28.02.2020
Aneks nr 4 - 16.03.2020
Aneks nr 5 - 24.05.2021
Monitoring dróg i budynków
11 BESSONS Sp. z o.o. Usługodawca 21.08.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020 Prowadzenie nadzoru środowiskowego
12 BHP Serwis Mieczysław Soyta Usługodawca 26.08.2019   Nadzór stanu BHP
13 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Dalszy usługodawca 28.08.2019   Wykonanie projektu knstrukcji nawierzchni
14 Króliczek Janusz WJK - INVEST Usługodawca 05.09.2019   Wycinka drzew i zieleni
15 TM - VIA Sp. z o.o. Usługodawca 10.09.2019 Aneks nr 1 - 20.01.2020
Aneks nr 2 - 29.04.2020
Aneks nr 3 - 23.06.2020
Aneks nr 4 - 16.03.2021 
Aneks nr 5 - 11.05.2021  
Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
16 DROMAK Sp. z o.o. Usługodawca 02.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 28.02.2020
Aneks nr 3 - 05.05.2020
Aneks nr 4 - 20.07.2020
Aneks nr 5 - 30.11.2020
Aneks nr 6 - 08.03.2021
Aneks nr 7 - 29.07.2021
Remonty cząstkowe
17 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 09.10.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020 Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawy barier
18 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Usługodawca 28.10.2019 Aneks nr 1 - 25.02.2020 Zimowe utrzymanie dróg
19 Holding Hunters Sp. z o.o. Usługodawca 01.11.2019   Ochrona budowy
20 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 15.11.2019   Wykonanie prac interwencyjnych, remonty cząstkowe, naprawy barier
21 SERVITRANS Sp. z o.o. Usługodawca 26.11.2019 Aneks nr 1 - 07.01.2020
Aneks nr 2 - 23.03.2020
Aneks nr 3 - 30.08.2021
Przebicie i demontaż barier
22 Kubikus II Sp. z o.o. sp. k. (dawniej KUBIKUS Sp. z o.o.) Dalszy usługodawca 18.12.2019   Wynajem sprzętu budowlanego
23 INTER-COP II Bartłomiej Burtan Dalszy usługodawca 18.12.2019   Wynajem sprzętu budowlanego
24 Matysiak-Trans s.c. Elżbieta Matysiak, Łukasz Matysiak Dalszy usługodawca 31.01.2020   Zimowe utrzymanie dróg
25 Zakład Transportowo-Usługowy Jarosław Tomaszewski Dalszy usługodawca 04.02.2020   Wynajem sprzętu
26 Usługi Remontowo-Budowlane Radosław Milczarek Dalszy usługodawca 04.02.2020   Wynajem sprzętu
27 Firma Transportowo Usługowa Bogdan Kuleszewicz Dalszy usługodawca 05.02.2020 Aneks nr 1 - 01.10.2020 Wynajem sprzętu
28 Mariusz Włuka Usługodawca 10.02.2020   Dzierżawa działek
29 Marcin Wichrowski Technika Betonu Dalszy usługodawca 14.02.2020   Wynajem sprzętu
30 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Usługodawca 18.02.2020 Aneks nr 1 - 02.11.2020 Transport kruszywa
31 ULMA Construccion Polska S.A. Dalszy usługodawca 26.02.2020   Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich
32 CAR-Trans Łukasz Klasztorny Usługodawca 27.02.2020 Aneks nr 1 - 02.11.2020 Usługi transportu materiałów
33 Tech-Project Sp. z o.o. Sp. k. Dalszy usługodawca 04.03.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
34 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. Usługodawca 02.03.2020 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 13.07.2020
Aneks nr 3 - 30.11.2020
Aneks nr 4 - 06.10.2021
Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu
35 Biuro Konsultingowo-Projektowe "Lech-DESiGN" Usługodawca 07.02.2020 Aneks nr 1 - 05.03.2020 Zabezpieczenie robót polegających na wprowadzeniu i usunięciu tymczasowej organizacji ruchu
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Usługodawca 03.10.2019 Aneks nr 1 - 09.12.2019
Aneks nr 2 - 09.03.2020
Aneks nr 3 - 05.10.2020
Wynajem sprzętu budowlanego
37 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 09.03.2020   Wykonanie prac ogólnobudowlanych rozładunek materiałów, prace serwisowe i interwencyjne
38 Renata Olejniczak Usługodawca 09.03.2020   Dzierżawa działek
39 AEM Trans Mariusz Maj Usługodawca 16.03.2020   Usługi transportu materiałów
40 Bogumił Szota Usługodawca 16.03.2020   Dzierżawa działek
41 Protim s.c. Usługodawca 23.03.2020   Wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych do obiektów inzynierskich
42 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 30.03.2020   Wynajem systemu deskowań dla obiektów inżynierskich
43 Krzysztof Wajszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EWEMAR" Usługodawca 07.04.2020   Przeniesienie obiektów sakralnych
44 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Usługodawca 02.04.2020 Aneks nr 1 - 05.05.2020
Aneks nr 2 - 14.12.2020
Prace związane z wydobuciem kruszyw i obsługą kopalni
45 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 16.04.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
46 BMdrog Sp. z o.o. Usługodawca 21.04.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni
47 IN - REM - BUD Firma Usług Instalacyjno - Remontowo - Budowlanych Dalszy usługodawca 05.05.2020   Wprowadzenie i usunięcie tymczasowej organizacji ruchu
48 Kubikus II Sp. z o.o. sp. k. (dawniej KUBIKUS Sp. z o.o.) Dalszy usługodawca 07.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
49 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 07.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
50 Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana Dalszy usługodawca 08.05.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni
51 HSE Consulting Elżbieta Kuśmierska Usługodawca 15.05.2020   Prowadzenie nadzoru BHP
52 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 16.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
53 MSK Beata Szara Usługodawca 18.05.2020 Aneks nr 1 - 16.10.2020 Transport kruszywa z kopalni
54 Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowo-Usługowe "Dźwig-Mar" s.c. Dalszy usługodawca 20.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
55 Bruklin s.c. Usługodawca 28.02.2020 Aneks nr 1 - 18.05.2020 Wynajem sprzętu budowlanego do robót makroniwelacyjnych
56 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Jacek Ciszek Dalszy usługodawca 26.05.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
57 F.H.U. Pol-Agra Krzysztof Borecki Usługodawca 06.04.2020 Aneks nr 1 - 13.07.2020
Aneks nr 2 - 02.11.2020
Aneks nr 3 - 22.02.2021
Aneks nr 4 - 20.10.2021
Usługa ręcznego sterowania ruchem
58 FUH Kazimierz Michorczyk Usługodawca 27.05.2020   usługa transportowa
59 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Transwald Waldemar Miśkowiec Dalszy usługodawca 03.06.2020   Transport kruszywa nasypowego z kopalni
60 Usługi Transportowe Waldemar Woźniak Usługodawca 08.06.2020   Wynajem sprzętu
61 Protrans-Develompent Mariusz Kluba Dalszy usługodawca 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
62 JK52 Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
63 P.H.U. DARKAS Dariusz Rożkowicz Dalszy usługodawca 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
64 P.H.U TRANS-SPED Sławomir Przydacz Dalszy usługodawca 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
65 Firma Transportowo - Handlowa "Markpol" Marek Rożkowicz Dalszy usługodawca 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
66 EMIL Emil Matusiak Dalszy usługodawca 12.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
67 Radmar s.c. Marcin Sadok, Radosław Urbaniak Dalszy usługodawca 12.06.2020   usługa transportowa
68 MEGA ALRENT Adrian Lasia Dalszy usługodawca 15.06.2020 Aneks nr 1 - 06.10.2020
Aneks nr 2 - 20.11.2020
Aneks nr 3 - 22.01.2021
Aneks nr 4 - 05.05.2021
Aneks nr 5 - 11.10.2021
Wynajem sprzętu budowlanego
69 Transport Budowlany Sp. z o.o. Usługodawca 16.06.2020   usługa transportowa
70 Usługi Dźwigowe, Koszowe, Sprzętowe - Mosiek Józef Dalszy usługodawca 29.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
71 Firma Usługowa "MER" Rafał Mientki Dalszy usługodawca 29.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
72 Usługi Sprzętowe Samól Jolanta Dalszy usługodawca 29.06.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
73 Roboty Ziemne - Usługi Krzysztof Zborzęcki Dalszy usługodawca 02.07.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
74 HYDROKOP Grzegorz Wójcik Dalszy usługodawca 20.07.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
75 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 22.07.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
76 Marcin Andrysiewicz Andrybud Usługodawca 27.07.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
77 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Dalszy usługodawca 27.07.2020   Wynajem sprzętu budowlanego
78 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bożena Jaremków
Dalszy usługodawca 12.08.2020 Aneks nr 1 - 02.09.2020 dokumentacja projektowa robót budowlanych - projekt warsztatowy elementów ochorny akustycznej i przeciwolśnieniowej
79 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 01.09.2020   transport popiołów
80 Usługi Transportowe "Jacek" Sowiński Jacek Usługodawca 02.06.2020 Aneks nr 1 - 16.10.2020 transport kruszywa z kopalni
81 Tran-Ziem Bogdan Banach Usługodawca 09.10.2020 Aneks nr 1 - 26.10.2020
Aneks nr 2 - 10.03.2021
 Aneks nr 3 - 19.04.2021
usługa transportowa samochodem z "hydro-burtą"
82 Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 15.10.2020   ocynkowanie ogniowe słupów stalowych zgodnie z normą PN-EN 1461/14713
83 Biuro Konsultingowo-Projektowe "Lech-DESiGN" Usługodawca 26.10.2020 Aneks nr 1 - 10.03.2021 dostawa, złożenie, utrzymanie i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów oraz demontaż barier tymczasowych
84 Mostmarpal Sp. z o.o. Usługodawca 26.10.2020 Aneks nr 1 - 11.12.2020 hydrodynamiczne kucie otuliny z betonu na poprzecznicach i podporach obiektu WA-301, jezdnia lewa
85 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 10.06.2020 Aneks nr 1 - 16.11.2020 Wynajem maszyn budowlanych
86 KUBIKUS II Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.11.2020   Wynajem maszyn budowlanych
87 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.11.2020   Wynajem maszyn budowlanych
88 Szymanowski.net Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 12.11.2020   Wynajem maszyn budowlanych
89 CADmost Sp. z o.o.
Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.
Usługodawca 16.11.2020 Aneks nr 1 - 11.01.2021 Próbne obciążenia obiektów inzynierskich
90 Koptrans Tomasz Mencfel Usługodawca 05.10.2020 Aneks nr 1 - 30.11.2020 Transport kruszywa z kopalni
91 Z.U.H. "MEGA-POL"  Usługodawca 14.12.2020   odbiór odpadów z budynków zlokalizowanych w m. Wygoda km 358+740
92 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 05.02.2021   ułożenie płyt drogowych jako droga tymczasowa
93 Zakład Usługowy - Roboty Ziemne Transprzęt Stanisław Głuszek Usługodawca 22.02.2021   kompleksowa obsługa Kopalni Huta Porajska III
94 Tran-Ziem Bogdan Banach Usługodawca 30.03.2021 Aneks nr 1 - 19.04.2021
Aneks nr 2 - 13.07.2021
wynajem sprzętu budowlanego
95 PTHU MachTrans s.c. Jakub Machowski Krystyna Machowska Dalszy usługodawca 25.03.2021   wynajem sprzętu budowlanego (samochód 3- i 4-osiowy)
96 Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 01.04.2021   ocynkowanie ogniowe słupów stalowych zgodnie z normą PN-EN 1461/14713
97 LUKWAL Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 19.04.2021   Wynajem maszyn budowlanych
98 BARG CENTRUM Sp. z o.o. Dalszy usługodawca 19.04.2021   Obsługa laboratoryjna firmy Budpol Sp. z o.o. 
99 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Mateusz Piekut Usługodawca 20.04.2021 Aneks nr 1 - 06.10.2021 Transport kruszywa z kopalni
100 Usługi Transportowe "Jacek" Sowiński Jacek Usługodawca 20.04.2021   Transport kruszywa z kopalni
101 CAR-Trans Łukasz Klasztorny Usługodawca 20.04.2021 Aneks nr 1 - 06.10.2021 Usługi transportu materiałów
102 Koptrans Tomasz Mencfel Usługodawca 27.04.2021   Transport kruszywa z kopalni
103 AEM Trans Mariusz Maj Usługodawca 27.04.2021   Usługi transportu materiałów
104 Marcin Andrysiewicz Andrybud Usługodawca 12.05.2021   Wynajem sprzętu budowlanego
105 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eurosprzęt" Mieczysław Wieczorek Usługodawca 24.05.2021   Wynajem sprzętu budowlanego
106 P.H.U. DARKAS Dariusz Rożkowicz Dalszy usługodawca 16.04.2021   Wynajem sprzętu budowlanego
107 MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp. z o.o. Dalszy usługodawca 27.05.2021   świadczenie usług nadzoru przyrodniczego
108 Hunters24 Sp. z o. o. Sp. k.

 
Usługodawca 01.07.2021   usługi monitoringu wizyjnego i działań video 
109 Hunters24 Sp. z o. o. Sp. k.

 
Usługodawca 01.07.2021   video prewencja
110 Binc Sp. z o.o. Usługodawca 21.07.2021   najem koparki gąsienicowej
111 MENTOR CONSULTING sp. z o.o. Środowiskowa sp. z o.o. Usługodawca 29.07.2021   nadzór środowiskowy 
112 Pawbub Paweł Pastusiak Dalszy usługodawca 02.08.2021   Najem maszyny
113 AEM TRANS MARIUSZ MAJ Usługodawca 20.08.2021   Najem maszyny
114  Adam Maciążka EKOPEX  Usługodawca 20.08.2021   usługa transportowa
115 Jacek Madej Usługodawca 20.08.2021   usługa transportowa
116  Tomasz Madej, Firma "TOMIX"  Usługodawca 20.08.2021   usługa transportowa
117 Kobylarnia S.A. Usługodawca 01.09.2021 Aneks nr 1 - 24.09.2021 Usługa transportu i montażu
118 Kamil Olejniczak Usługodawca 20.10.2021   Najem działki
119 BH-GROUP Hubert Gołębiowski Usługodawca 20.10.2021   Prace przygotowawcze