POSTĘP ROBÓT
 

 

STYCZEŃ 2021

 

 

1.    Roboty drogowe

a)    profilowanie i zagęszczanie podłoża:

-        droga dojazdowa DD 31,

b)    wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna strona prawa, km:

366+550 – 369+950,

369+700 – 369+900,

c)     frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-        trasa główna strona prawa, km:

352+850 – 353+250,

353+250 – 353+950,

d)    ekrany akustyczne:

-        wykonanie pali fundamentowych ekranów:

EL 06b, EL 06d, EL 07a, EL 07b, EL 15b, EL 15c, EL 16a, EL 17b, EL 17d, EL 17e, EL 17f, EPO 04L,

-        montaż belek podwalinowych ekranów:

EL 01a, EL 01b, EL 02a, EL 02c, EL 05a,

-        montaż paneli pochłaniających ekranów:

EL 01b, EL 02a, EL 02b, EL 02c, EL 03c, EL04a, EL 04b, EL 05a, EL 05b, EL 05c.

2.    Roboty mostowe

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE:

a)    dostawa i rozładunek prefabrykatów na przepusty:

PP-14b, PZM-47, PZM-48,

b)    demontaż ścianek szczelnych przy przepustach:

PP-14a, PP-14b, PZM-46, PZM-47, PZM-48.

 

WD-297:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-298:

a)    demontaż ścianek szczelnych,

b)    rozbiórka obiektu, strona prawa,

c)     wykonanie wykopów fundamentowych.

 

WD-299:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-300:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-301:

a)    kontynuacja montażu zbrojenia ustroju niosącego,

b)    betonowanie ustroju niosącego,

c)     montaż kotew pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,

d)    montaż schodów skarpowych.

 

PZDdz-6:

a)    wykonanie schodów skarpowych.

 

KP-302:

a)    montaż balustrad.

 

WA-303:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-304:

a)    montaż barier energochłonnych,

b)    montaż balustrad,

c)     wykonanie drenażu.

 

MA-305:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-306:

a)    betonowanie wnęk dylatacyjnych.

 

WA-307:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-308:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-309:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-310:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

PZDdz-4:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

MA-311:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

PZDg-2:

a)    montaż zbrojenia poprzecznic – segment I,

b)    montaż zbrojenia płyty ustroju niosącego – segment I,

c)     montaż zbrojenia poprzecznic, etap II – segment I.

 

WD-312:

a)    betonowanie podwalin,

b)    wykonanie schodów skarpowych.

 

PZSd-2:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-313:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

MA-314:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-315:

a)    montaż reperów,

b)    montaż ścieków przykrawężnikowych,

c)     montaż barier ochronnych,

d)    montaż balustrad,

e)    wykonanie schodów skarpowych.

 

WD-316:

a)    montaż reperów,

b)    wykonanie podwalin stożków nasypowych,

c)     wykonanie schodów skarpowych,

d)    betonowanie wnęk dylatacyjnych.

 

3.    Roboty branżowe

a)    budowa oświetlenia:

-  montaż fundamentów słupów oświetleniowych,

b)    budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-  wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiornika Sr-B-36,

c)     roboty melioracyjne:

-  prace konserwacyjne na rowach: RM-20, RM-20a, RM-21.