POSTĘP ROBÓT
 

 

KWIECIEŃ 2023

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 761 003 322,45 PLN netto / 936 034 086,61 PLN brutto. (kwi-23)

Maksymalna wartość zobowiązania = 830 678 119,20 PLN netto / 1 021 734 086,62 PLN brutto. (kwi-23)

W dniu 20.04.2023 r. Wykonawca złożył Wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia.

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % w raportowanym miesiącu

 KWIECIEŃ 2023

narastająco %

 

 
   

1.

ROBOTY DROGOWE

99,46%

0,54%

100,00%

   

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.1.6.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.

PODBUDOWY

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.5.

NAWIERZCHNIE

99,72%

0,28%

100,00%

   

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

99,27%

0,73%

100,00%

   

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

92,20%

7,80%

100,00%

   

1.6.1.

HUMUSOWANIE

98,42%

1,58%

100,00%

   

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

100,00%

0,00%

100,00%

   

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

79,32%

17,68%

97,00%

   

1.6.7.

ZIELEŃ

79,12%

10,88%

95,00%

   

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.

ROBOTY MOSTOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.1.

FILARY

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.3.3.

MURY OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.

USTROJE NOŚNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.7.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.8.

IZOLACJE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.1.

WD-297

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.2.

WA-298

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.3.

WD-299

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.4.

WD-300

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.5.

WA-301

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.6.

PZDzd6

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.7.

KP-302

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.8.

WA-303

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.9.

WD-304

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.10.

MA-305

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.11.

WD-306

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.12.

WA-307

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.13.

WD-308

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.14.

WA-309

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.15.

WD-310

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.16.

PZDdz4

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.17.

MA-311

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.18.

PZDg2

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.19.

WD-312

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.20.

PZSd2

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.21.

WA-313

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.22.

MA-314

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.23.

WD-315

100,00%

0,00%

100,00%

   

3.24.

WD-316

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.1.4.

OŚWIETLENIE i ZASILANIE

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.3.

TELETECHNIKA

95,00%

0,00%

95,00%

   

4.4.

MELIORACJA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

100,00%

0,00%

100,00%

   

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

   

5.

ROBOTY KUBATUROWE

100,00%

0,00%

100,00%

   

RAZEM:

99,77%

0,23%

99,90%

   

 

-  Od tygodnia 19 został zmieniony (rozszerzony) sposób raportowania Robót zrealizowanych w raportowanym tygodniu (patrz tab. „Roboty zrealizowane w ubiegłym tygodniu”), tym samym zaawansowanie robót w ww. tabeli uległo zmianie.

-   Zaawansowanie Robót zostało obliczone z wykorzystaniem danych zawartych w ostatnim wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w zaktualizowanym Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych.

-  Od tygodnia 48 uwzględnia się nowy CnU (20.04.2023 r.) – wynikający z Aneksu nr 8.

-  Od tygodnia 48 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 9,

-  Od tygodnia 9 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 10.

-  Od tygodnia 14 w obliczeniach uwzględnia się Aneks nr 11.

 

 

ROBOTY DROGOWE KWIECIEŃ 2023

-       ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       montaż siatek pod pnącza,

-       wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

-       pasy technologiczne: uzupełniona, prace poprawkę,

-       zjazdy: sekcja 1 i 2 – uzupełnienia, prace poprawkę,

-       wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/16 mm:

-       zjazdy i pasy technologiczne: sekcja 2 – uzupełnienia,

-       docinanie rur przepustów PP,

-       umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu: sekcja 2 - uzupełnienia,

-       montaż słupków ogrodzenia:

-       TG str. prawa: sekcja 2 - uzupełnienia,

-       TG str. lewa: sekcja 2 - uzupełnienia,

-       montaż ogrodzeń z siatki o oczkach zmiennej wysokości:

-       TG str. prawa: uzupełnienia, uszczelnianie ogrodzenia,

-       TG str. lewa: uzupełnienia, uszczelnianie ogrodzenia,

-       montaż siatki dogęszczającej w dolnej części ogrodzenia (oczka 5×5mm):

-       TG str. lewa, km: uzupełnienia,

-       zasypywanie siatki żabianki str. prawa,

-       montaż bram i furtek ogrodzeń,

-       prace wykończeniowe przy humusowaniu skarp i terenów płaskich: sekcja 1 i 2,

-       nasadzenia drzew i krzewów, ściółkowanie,

-       prace porządkowe na placu budowy oraz w rejonie MOP Wygoda, MOP Wola Krzysztoporska.

 

ROBOTY MOSTOWE KWIECIEŃ 2023

-       Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

-       PZSdz-6: prace porządkowe,

-       MA-305: prace porządkowe,

-       MA-314: prace porządkowe.

 

ROBOTY BRANŻOWE KWIECIEŃ 2023

 

-       budowa oświetlenia: roboty wykończeniowe,

-       budowa linii zasilających: roboty wykończeniowe,

-       budowa kanałów technologicznych: roboty wykończeniowe,

-       budowa kanalizacji deszczowej: roboty wykończeniowe,

-       roboty melioracyjne: roboty wykończeniowe,

-       System Zarządzania Ruchem: roboty wykończeniowe i testy,

-       Obwód Utrzymania Autostrady:

-       wod.-kan.: roboty wykończeniowe.