GALERIA
 
 

Wrzesień 2022

ZDJĘCIA NAZIEMNE

 

 

29.09.2022

humusowanie rowów km 354+349

    

 

 

2929.09.2022

humusowanie skarp km 362+500

 

 

29.09.2022

humusowanie skarp km 363+400

 

 

29.09.2022

humusowanie skarp km 366+200

 

 

29.09.2022

Montaż barier na styku odcinków B i C

 

 

29.09.2022

montaż ogrodzenia w km 357+000

 

 

29.09.2022

montaż słupków barier energochłonnych km 373+970

 

 

29.09.2022

OUA Kamieńsk budynek magazynowy

 

 

29.09.2022

podbudowa przejazd pod WA 313

 

 

29.09.2022

podbudowa z kruszywa WA 305

 

 

29.09.2022

profilowanie rowów km 363+300

 

 

29.09.2022

roboty brukarskie WA 309

 

 

29.09.2022

roboty porządkowe km 355+700

 

 

29.09.2022

roboty rozbiórkowe km km 368+250

 

 

29.09.2022

roboty ziemne Węzeł Kamieńsk

 

 

29.09.2022

Układanie podbudowy na obiekcie MA 305

 

 

29.09.2022

umocnienie wylotów przepustów km 355+550

 

 

29.09.2022

warstwa ścieralna MA 314

 

 

29.09.2022

warstwa ścieralna PZS d2

 

 

29.09.2022

warstwa wiążąca WD 310

 

 

 

 

 

22.09.2022

Bariery energochłonne km 371+400

 

 

 

22.09.2022

Ma 311 roboty przyobiektowe

 

 

 

22.09.2022

Mag. środków odśnieżnych OUA Kamieńsk

 

 

 

22.09.2022

Montaż barier w km 356+300

 

 

 

22.09.2022

Montaż uszczelek dylatacji km 369+450

 

 

 

22.09.2022

Obsiewanie skarp

 

 

 

22.09.2022

Ogrodzenie jedni lewej w km 356+600

 

 

 

22.09.2022

Podbudowa pod ściek MA 314

 

 

 

22.09.2022

Prace w pasie rozdziału w km 361+300

 

 

 

22.09.2022

Profilowanie rowów km 364+800

 

 

 

22.09.2022

Profilowanie rowów km 365+750

 

 

 

22.09.2022

Profilowanie rowów w km 363+200

 

 

 

22.09.2022

Profilowanie skarp km 363+200

 

 

 

22.09.2022

Profilowanie skarp

 

 

 

22.09.2022

Roboty bitumiczne na obiekcie WA 303

 

 

 

22.09.2022

Roboty bitumiczne na WA 307

 

 

 

22.09.2022

Roboty brukarskie OUA

 

 

 

22.09.2022

Roboty murowe byd. garażowy OUA

 

 

 

22.09.2022

Roboty porządkowe km 359+650

 

 

 

22.09.2022

Umoc. wylotów przepustów km 365+925

 

 

 

     

 

15.09.2022

MA-314

 

 

15.09.2022

Słupki ogrodzeniowe przy WD 300

 

 

15.09.2022

Humusowanie skarp sekcja I

 

  

 

15.09.2022

Naprawa skarp w km 362+080

 
  

 

15.09.2022

WD 306

 
  

 

15.09.2022

Układanie kruszwa na dojazdach do obiektu WA 307

 
  

 

15.09.2022

Omulanie rowów w km 364+900

 
  

 

15.09.2022

Utwardzenie pobocza w km 367+300

 
  

 

15.09.2022

WD 310

 
  

 

15.09.2022

Prace w pasie rozdziału w km 368+900-369+000

 
  

 

15.09.2022

Zbiornik Sr-B-28

 
  

 

15.09.2022

Roboty brukarskie na PZSd2

 
  

 

15.09.2022

Słupki pod bariery w km 372+600

 
  

 

15.09.2022

Układanie podbudowy na MA 314

 
  

 

15.09.2022

OUA - budynek garażowy

 
  

 

15.09.2022

 OUA Budynek środków odśnieżnych

 
  

 

15.09.2022

Układanie izolacji termicznej poziomej na dachu budynku garażowego

 
  

 

15.09.2022

OUA Roboty murowe

 
  

 

15.09.2022

19. OUA Budynek biurowy.jpg

 
  

 

15.09.2022

OUA Montaz oświetlenia

 
   
 

 

08.09.2022

bariery enegochłonne km 375+000

 

 

 

08.09.2022

humusowanie km 369+900

 

 

 

08.09.2022

humusowanie pas rozdz. km 363+200

 

 

 

08.09.2022

KP 2

 
 

 

08.09.2022

KP 2

 
 

 

08.09.2022

MA 311

 
 

 

08.09.2022

montaż belek podwalinowych km 354+500

 
 

 

08.09.2022

nawierzchnia C 35_45 km 360+100

 
 

 

08.09.2022

nawierzchnia C 35_45 km 360+100

 
 

 

08.09.2022

nawierzchnia C35_45 km 360+775

 
 

 

08.09.2022

ogrodzenie autostradowe km 355+900

 
 

 

08.09.2022

OUA Kamieńsk rob. dekarskie

 
 

 

08.09.2022

OUA Kamieńsk rob. zbrojarskie

 
 

 

08.09.2022

PA km 364+955 - 365+045

 
 

 

08.09.2022

PA km 364+955 - 365+045

 
 

 

08.09.2022

PA km 364+955 - 365+045

 
 

 

08.09.2022

PA km 364+955 - 365+045

 
 

 

08.09.2022

profilowanie rowu km 352+600

 
 

 

08.09.2022

profilowanie rowu km 352+700.jpg

 
 

 

08.09.2022

profilowanie rowu km 360+300

 
 

 

08.09.2022

PZD dz4