POSTĘP ROBÓT
 

 

STYCZEŃ 2020

 

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu styczniu 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

·        usunięcie drzew, karp i krzewów – 0,21 ryczałt,

·        wywiezienie usuniętych drzew, karp i krzewów – 0,08 ryczałt,

·        usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 94 339,0 m3,

·        rozebranie barier ochronnych – 700,0 m,

·        rozebranie istniejącej nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych – 410,0 m2,

·        rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej – 70,0 mb,

·        wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – 3 080,0 m3,

·        wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN) – 3 760,0 m3,

·        wymiana gruntów organicznych i słabonośnych – 3 340,0 m3,

·        stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu – 4 200,0 m2,

·        frezowanie nawierzchni asfaltowej – 1 600,0 m2.

 

 

2.     Roboty mostowe

 

W miesiącu styczniu 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

 

Przepusty skrzynkowe

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem – 11 638,35 m3,

-       ułożenie betonu B10 (C8/10) – 409,00 m3,

-       transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 50x450 – 160 szt.,

-       transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 100x450 – 101 szt.,

-       transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 150x450 – 15 szt.,

-       wykonanie izolacji cienkiej wykonanej na zimno – 1 200,0 m2,

-       wykonanie izolacji grubej w papy zgrzewalnej – 129,0 m2.

MA-305 (PZDzdz3)

-       rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych – 25,0 m3,

WD-306

-       wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem – 500,0 m3,

-       zbrojenie stalą klasy AIIIN – 20 000 kg,

-       ułożenie betonu B10 (8/10) na gruncie – 33,0 m3,

-       beton fundamentów B35 (C30/37) – 152,0 m3,

WA-313

-       rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych – 5,0 m3,

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu styczniu 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

-       usuwanie kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia – 14nN, 15nN, 19nN, 24nN, 28nN,

-       usuwanie kolizji średniego napięcia – SN7, SN8, SN9, SN10, SN20,

-       usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych – wŚ, wZ.