POSTĘP ROBÓT
 

 

MARZEC 2022

 

  


*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne