POSTĘP ROBÓT
 

 

LUTY 2022

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

 

ROBOTY DROGOWE

1)      wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-                 droga dojazdowa DD32,

2)      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-                 wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP07C, EP11A, EP11B, EP11C,

-                 montaż słupów stalowych ekranów akustycznych wraz z elementami mocowania: EP02, EP04, EP11G,

-                 montaż belek podwalinowych ekranu akustycznego EP03,

-                 montaż wypełnień ekranów akustycznych: EP01, EP02, EP03,

3)      wykonanie i profilowanie rowów odwadniających,

4)      prace porządkowe na placu budowy.

 

ROBOTY MOSTOWE

1.      Przepusty skrzynkowe:

-       montaż prefabrykatów przepustów: PD(m)-16, PP-17,

-       montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów: PZM-53, PZM-56, PZM-63, PZM-65, PZM-66,

-       betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów: PZM-56, PZM-63, PZM-65, PZM-66,

-       wykonanie zasypek przepustów: PZM-63, PZM-65, PZM-66.

2.      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

3.      WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,

4.      WD-299: roboty nie były wykonywane,

5.      WD-300: roboty nie były wykonywane,

6.      WA-301, jezdnia prawa: wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe; montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

7.      PZSdz-6: betonowanie kap chodnikowych,

8.      KP-302: obiekt oddany do użytkowania,

9.      WA-303, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie filarów; wykonanie zasypek ław fundamentowych,

10.   WD-304: obiekt oddany do użytkowania,

11.   MA-305, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie przyczółka; montaż łożysk,

12.   WD-306: roboty nie były wykonywane,

13.   WA-307, jezdnia prawa: montaż łożysk; montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic - etap I; wykonanie zasypki za przyczółkiem; wykonanie stożka przyczółka; wykonanie warstwy odcinającej za przyczółkiem.

14.   WD-308: roboty nie były wykonywane,

15.   WA-309: montaż zbrojenia i betonowanie ramy obiektu,

16.   WD-310: roboty nie były wykonywane,

17.   PZDdz-4, jezdnia prawa: wykonanie zasypki za przyczółkiem; wykonanie stożków; montaż rury odpływowej za przyczółkiem,

18.   MA-311, jezdnia prawa: roboty nie były wykonywane,

19.   PZDg-2: roboty nie były wykonywane,

20.   WD-312: roboty nie były wykonywane,

21.   PZSd2, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ramy obiektu; montaż wpustu i sączków,

22.   WA-313, jezdnia prawa: montaż zbrojenia ramy obiektu,

23.   MA-314, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie słupów i skrzydełek; montaż łożysk; wykonanie zasypki za przyczółkiem; wykonanie stożka; wykonanie warstwy odcinającej za przyczółkiem;

24.   WD-315: obiekt oddany do użytkowania,

25.   WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

 

ROBOTY BRANŻOWE

-       budowa linii zasilających: roboty nie były wykonywane,

-       kanały technologiczne: kanalizacje Ktu; studnie,

-       budowa oświetlenia: roboty ziemne; układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – MOP Wola Krzysztoporska,

-       budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne; układnie bentomaty; układnie płyt ażurowych; podsypka pod płyty – zbiorniki SR-B-25 i SR-B-23,

-       kanały hydrotechniczne: wykonanie rurociągów i montaż studni kanałów KH29 i KH39,

-       kanalizacja deszczowa: montaż studzienek wpustowych; wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej,

-       roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów; umocnienia rowów,

-       Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: wykonanie ścian konstrukcyjnych,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów,

-     roboty w zakresie branży wod.-kan.: nie były wykonywane.