POSTĘP ROBÓT
 

 

LUTY 2021

 

 

1.    Roboty drogowe

1)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna strona prawa, km:

366+500 – 366+550,

2)    wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna strona prawa, km:

366+550 – 369+950,

369+700 – 369+900,

3)    warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-        trasa główna strona lewa, km:

375+330 – 375+470,

4)    frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-        trasa główna strona prawa, km:

353+950 – 354+100,

5)    ekrany akustyczne:

-        wykonanie pali fundamentowych ekranów:

EL09d, EL09e, EL09f, EL10, EL11b, EL13, EL17a, EL17b, EL17c,

-        montaż słupów stalowych:

EL 06b, EL 06c, EL06d, EL07c, EL 09b, EL 09c, EL11a, EL12a, EL14, EL17e,

-        montaż belek podwalinowych ekranów:

EL02b, EL03a, EL04b, EL04c, EL 05b, EL06a, EL06b,

-        montaż paneli pochłaniających ekranów:

EL03a, EL03c, EL04b, EL04c, EL 06a, EL06b, EL08h,

6)    układanie krawężników betonowych 20x30 cm:

-        droga powiatowa nr 1500E,

7)    układanie obrzeży betonowych 8x30 cm:

-        droga powiatowa nr 1500E,

8)    wykonanie ścieku trójkątnego:

-        metodą ślizgową:

trasa główna strona lewa, km:

356+445 – 356+873,

-        z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych:

droga powiatowa nr 1500E.

 

 

2.    Roboty mostowe

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE:

a)    dostawa i rozładunek prefabrykatów na przepusty:

PP-28a, PP-28b, PP-28c, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-66, PZM-67.

 

WD-297:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-298:

a)    rozbiórka obiektu, strona prawa,

b)    wykonanie wykopów fundamentowych.

 

WD-299:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-300:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-301:

a)    kontynuacja montażu zbrojenia ustroju niosącego,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     betonowanie ustroju niosącego,

d)    przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację.

 

PZDdz-6:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

KP-302:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-303:

wykonanie schodów skarpowych.

 

WD-304:

montaż schodów skarpowych – podpora A.

 

MA-305:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-306:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-307:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-308:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WA-309:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-310:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

PZDdz-4:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

MA-311:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

PZDg-2:

a)    montaż zbrojenia podciągów i płyty – segment I,

b)    betonowanie podciągów II etap – segment I,

c)     montaż barier energochłonnych,

d)    wykonanie izolacji – przyczółek w osi A.

 

WD-312:

a)    betonowanie podwalin stożków nasypowych,

b)    montaż kotew barier ochronnych.

 

PZSd-2:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

WA-313:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

MA-314:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

WD-315:

a)    montaż reperów,

b)    montaż barier ochronnych,

c)     montaż balustrad,

d)    wykonanie schodów skarpowych.

 

WD-316:

a)    wykonanie podwalin stożków nasypowych,

b)    wykonanie schodów skarpowych,

c)     montaż zbrojenia kap chodnikowych.

 

3.    Roboty branżowe

a)    budowa oświetlenia:

-  pomiary uziomów i przewodów,

b)    budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-  wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników: Sr-B-01, Sr-B-02, Sr-B-07, Sr-B-36, Sr-B-38,

c)     roboty melioracyjne:

-  prace konserwacyjne na rowach: RM-12, RM-16, RM-17, RM-21, RM-22.