POSTĘP ROBÓT
 

 

LUTY 2020

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu lutym 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna, pas rozdziału,

-       drogi dojazdowe nr 3, 10, 12, 17, 23, 24, 41, 43, 44,

-       drogi dojazdowe do obiektów WA-301, WD-308, WD-310, KP-302,

-       zbiorniki retencyjne SR-B-08, SR-B-34,

-       odhumusowanie terenu związanego z usunięciem kolizji wodociągowych,

-       wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN):

-       trasa główna,

-       pasy technologiczne,

-       drogi dojazdowe nr 6, 10, 15, 42, 44,

-       drogi dojazdowe do obiektu WD-300,

-       zbiorniki retencyjne SR-B-08, SR-B-34, odhumusowanie terenu związanego z usunięciem kolizji wodociągowych,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna,

-       droga dojazdowa nr 48,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna,

-       drogi dojazdowe nr 10, 15,

-       zbiorniki retencyjne SR-B-01, SR-B-06, SR-B-08,

-       rozebranie podbudowy z betonu cementowego średniej grubości 21 cm:

-       trasa główna.

 

2.     Roboty mostowe

 

W miesiącu lutym 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

 

Przepusty skrzynkowe:

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem:

-       PP-16, PP-18, PP-19, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-28b, PP-29b, PP-29c,

-       PZM-49, PZM-56,

b)      ułożenie betonu B10 (C8/10):

-       PP-14a, PP-14b, PP-18, PP-19, PP-25a, PP-25b, PP-28b, PP-28c,

-       PZM-51, PZM-56, PZM-57, PZM-59, PZM-60, PZM-61, PZM-62,

c)      transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 50x450:

-       PP-17, PP-25a, PP-25b, PP-26b, PP-29a,

d)      transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 100x450:

-       PZM-51, PZM-52, PZM-53, PZM-56, PZM-59, PZM-61, PZM-64,

e)      transport i ułożenie prefabrykatów części przelotowej 150x450:

-       PZM-51, PZM-53, PZM-56, PZM-57, PZM-60, PZM-61, PZM-64,

f)       transport i ułożenie skrzydeł SK100x100:

-       PP-14a, PP-14b,

-       PZM-51,

g)      transport i ułożenie skrzydeł SK150x150:

-       PP-14a, PP-14b,

-       PZM-51, PZM-53,

h)      transport i ułożenie skrzydeł SK200x200:

-       PP-14a, PP-14b,

-       PZM-51, PZM-53, PZM-56,

i)       transport i ułożenie prefabrykatów typu L wewnątrz przepustów,

j)       izolacja cienka wykonywana na zimno,

-       PZM-53, PZM-54, PZM-56,

k)      zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

l)       zbrojenie stalą klasy AIIIN,

-       PP-14a.

WA-301:

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem.

PZSdz6:

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem,

b)      wymiana gruntu,

c)      ułożenie betonu C12/15 i C16/20 na gruncie,

d)      montaż zbrojenia ze stali klasy AIIIN,

e)      betonowanie fundamentów - beton C30/37.

WD-306:

a)      montaż zbrojenia stalą klasy AIIIN,

b)      betonowanie fundamentów - beton C30/37,

c)      betonowanie filarów - beton C30/37,

d)      betonowanie przyczółków i skrzydeł - beton C30/37,

e)      zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym, z zagęszczeniem.

WD-308:

a)      ułożenie mieszanki betonowej C12/15 i C16/20 na gruncie,

b)      montaż zbrojenia ze stali klasy AIIIN,

c)      betonowanie fundamentów - beton C30/37.

WD-310:

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z zabezpieczeniem,

b)      beton niekonstrukcyjny C12/15 i C16/20 na ustroju,

c)      zbrojenie stalą klasy AIIIN,

d)      betonowanie fundamentów - beton C30/37.

MA-314:

a)      rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i murowanych.

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu lutym 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

a)      Usuwanie kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia:

– 11nN, 12nN, 13nN, 14nN, 15nN, 16nN, 17nN.

b)      Usuwanie kolizji średniego napięcia:

– SN7, SN8, SN9, SN11, SN14, SN15, SN17, SN18, SN20.

c)      Usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych:

– wŚ, wZ.