POSTĘP ROBÓT
 

 

LISTOPAD 2022

 

 

 

 Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 980 794,16 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto. (lis-22)

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % LISTOPAD 2022

narastająco %

 
 

1.

ROBOTY DROGOWE

90,02%

2,71%

92,73%

 

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.1.

PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.2.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.3.

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.4.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

95,00%

5,00%

100,00%

 

1.1.5.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.1.6.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

96,08%

0,02%

96,10%

 

1.2.1.

ODHUMUSOWANIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.2.

BUDOWA NASYPÓW

98,86%

0,00%

98,86%

 

1.2.3.

POZOSTAŁE ROBOTY ZIEMNE

83,71%

2,12%

85,83%

 

1.3.

ODWODNIENIE

94,45%

0,81%

95,26%

 

1.3.1.

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

95,37%

0,00%

95,37%

 

1.3.2.

PRZEPUSTY RUROWE

95,21%

0,35%

95,56%

 

1.3.3.

POZOSTAŁE ODWODNIENIE

92,24%

0,00%

92,24%

 

1.4.

PODBUDOWY

90,78%

0,68%

91,46%

 

1.4.1.

ULEPSZONE PODŁOŻE/WARSTWA MROZOOCHRONNA

75,21%

0,30%

75,51%

 

1.4.2.

PODBUDOWA POMOCNICZA C5/6

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.3.

PODBUDOWA POMOCNICZA C8/10

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.4.4.

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

97,40%

0,00%

97,40%

 

1.4.5.

POZOSTAŁE PODBUDOWY

66,75%

3,42%

70,17%

 

1.5.

NAWIERZCHNIE

95,76%

0,83%

96,59%

 

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

84,07%

5,56%

89,63%

 

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

66,32%

0,00%

66,32%

 

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

60,42%

6,87%

67,29%

 

1.6.1.

HUMUSOWANIE

69,92%

1,95%

71,87%

 

1.6.2.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

37,30%

28,57%

65,87%

 

1.6.3.

BARIERY OCHRONNE

76,62%

3,69%

80,31%

 

1.6.4.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

97,20%

0,00%

97,20%

 

1.6.5.

ELEMENTY ULIC

86,25%

4,37%

90,62%

 

1.6.6.

OGRODZENIA DRÓG

9,93%

33,20%

43,13%

 

1.6.7.

ZIELEŃ

3,14%

7,77%

10,91%

 

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

74,27%

2,15%

76,42%

 

2.

ROBOTY MOSTOWE

96,39%

2,18%

98,57%

 

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

98,24%

0,00%

98,24%

 

2.1.1.

PRACE GEODEZYJNE/POMIAROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.2.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.1.3.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

97,82%

0,00%

97,82%

 

2.1.4.

POZOSTAŁE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.1.

FILARY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.2.

PRZYCZÓŁKI I SKRZYDŁA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.3.

MURY OPOROWE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.

USTROJE NOŚNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.1.

MONTAŻ BELEK PREFABYKOWANYCH

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.2.

BETONOWANIE USTROJU

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.4.3.

BETONOWANIE KAP

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.7.

ODWODNIENIE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.8.

IZOLACJE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

92,35%

0,00%

92,35%

 

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

78,23%

5,00%

83,23%

 

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

92,18%

3,64%

95,82%

 

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

96,93%

3,07%

100,00%

 

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

96,39%

2,18%

98,57%

 

3.1.

WD-297

98,09%

0,00%

98,09%

 

3.2.

WA-298

99,86%

0,06%

99,92%

 

3.3.

WD-299

98,93%

0,69%

99,62%

 

3.4.

WD-300

98,30%

0,70%

99,00%

 

3.5.

WA-301

98,09%

0,00%

98,09%

 

3.6.

PZDzd6

98,62%

0,00%

98,62%

 

3.7.

KP-302

99,03%

0,00%

99,03%

 

3.8.

WA-303

97,24%

0,00%

97,24%

 

3.9.

WD-304

99,04%

0,57%

99,61%

 

3.10.

MA-305

98,91%

0,00%

98,91%

 

3.11.

WD-306

98,16%

0,21%

98,37%

 

3.12.

WA-307

98,78%

0,00%

98,78%

 

3.13.

WD-308

96,79%

1,24%

98,03%

 

3.14.

WA-309

98,29%

0,00%

98,29%

 

3.15.

WD-310

99,35%

0,20%

99,55%

 

3.16.

PZDdz4

98,53%

0,00%

98,53%

 

3.17.

MA-311

98,51%

0,00%

98,51%

 

3.18.

PZDg2

97,32%

0,09%

97,41%

 

3.19.

WD-312

98,30%

0,11%

98,41%

 

3.20.

PZSd2

99,90%

0,01%

99,91%

 

3.21.

WA-313

98,45%

0,21%

98,66%

 

3.22.

MA-314

99,74%

0,05%

99,79%

 

3.23.

WD-315

98,51%

0,06%

98,57%

 

3.24.

WD-316

98,18%

0,00%

98,18%

 

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

89,21%

2,23%

91,44%

 

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

83,40%

6,37%

89,77%

 

4.1.1.

PRZEBUDOWA KOLIZJI NISKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.2.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.3.

PRZEBUDOWA KOLIZJI WYSOKIEGO NAPIĘCIA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.1.4.

OŚWIETLENIE i ZASILANIE

81,81%

0,06%

81,87%

 

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.3.

TELETECHNIKA

90,37%

0,11%

90,48%

 

4.4.

MELIORACJA

86,71%

5,91%

92,62%

 

4.4.1.

BUDOWA/PRZEBUDOWA ROWÓW

82,15%

10,35%

92,50%

 

4.4.2.

BUDOWA DRENAŻY

92,78%

0,00%

92,78%

 

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

91,12%

0,85%

91,97%

 

4.5.1.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

99,27%

0,00%

99,27%

 

4.5.2.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

93,46%

0,67%

94,13%

 

4.5.3.

KANALIZACJA RUROWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

88,08%

1,11%

89,19%

 

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

5.

ROBOTY KUBATUROWE

49,59%

7,34%

56,93%

 

RAZEM:

91,27%

1,18%

92,45%

 

 

ROBOTY DROGOWE LISTOPAD 2022

1.      wykonanie rowów:

-       droga gminna DG WA-303,

2.      wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km 359+696 – 365+000,

3.      wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0:

-       droga gminna DG WA-309,

4.      wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-       wjazd awaryjny, TG strona prawa, km 361+000,

-       zjazdy z dróg dojazdowych,

-       droga dojazdowa DD38,

-       droga gminna DG WA-309,

5.      wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% i K10≥m/dobę, gr. 22 cm (KR2):

-       drogi dojazdowe: DD30, DD41, DD40, DD38, DD50, DD54,

-       zjazdy z dróg dojazdowych,

-       wjazdy awaryjne,

6.      wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

-       drogi dojazdowe: DD38, DD40,

-       droga powiatowa DP-1521E WD-308 – zjazd,

-       zjazdy z dróg dojazdowych: DD25, DD35, DD36, DD42,

-       wjazdy awaryjne, TG str. prawa, km 361+000,

7.      wykonanie podbudowy zasadniczej z destruktu:

-       zjazdy z dróg dojazdowych: DD25, DD26, DD27a, DD29, DD30, DD35, DD36, DD41, DD44, DD47, DD48,

-       PT str. prawa, km 364+217,45 – 365+355,06,

8.      wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa wiążąca AC16W:

·             drogi dojazdowe: DD22, DD35, DD54, DD50,

·             wjazd awaryjny, TG str. prawa, km 361+000,

·             zjazdy z dróg dojazdowych,

-       warstwa ścieralna AC11S:

·             drogi dojazdowe: DD22, DD35, DD50,

·             wjazdy awaryjne, TG str. prawa, km 361+000,

9.      wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0,16 mm:

·             drogi dojazdowe: DD30, DD37, DD42, DD49, DD55,

·             zjazdy z dróg dojazdowych: DD25, DD26, DD27a, DD29, DD30, DD35, DD36, DD42,

10.   wykonanie nawierzchni z destruktu:

-       zjazdy z dróg dojazdowych: DD25, DD26, DD27a, DD29, DD30, DD35, DD36, DD42,

11.   umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową:

-       przy drogach dojazdowych,

12.   ułożenie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-       platformy kolumn alarmowych, TG strona prawa, km: 361+602, 360+150,

-       droga powiatowa DP-1521E,

13.   ułożenie krawężników betonowych:

-       droga powiatowa DP-1521E,

-       droga gminna DG WA-303,

-       OUA,

14.   ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonywanie pali fundamentowych: EP07, EP10, EP11,

-       montaż słupów: EP08, EP07, EP10, EP11,

-       montaż belek podwalinowych: EL02, EL03, EL21, EL22, EP02, EP05, EP07, EP08, EP10, EP11, Epo02P, Epo04P, Epo05P, Epo06P, Epo07P,

-       montaż paneli pochłaniających: EP02, EP05, EP06, EP07, EP08, EP10, EP11, Epo02P,

-       montaż paneli przeciwolśnieniowych: Epo02P, Epo04P, Epo05P, Epo06P,

-       montaż paneli transparentnych: EL21, EL22,

15.   umocnienie poboczy:

-       kruszywem 0/16 gr. 10 cm:

·             TG str. prawa, km: 364+050 – 364+173,5, 364+219 – 366+583, 366+610 – 368+245,

·             drogi dojazdowe: DD07, DD26, DD49, DD51, DD52, DD53,

-       destruktem asfaltowym:

·             drogi dojazdowe: DD07, DD08, DD12, DD42, DD43, DD25, DD41, DD35,

·             droga gminna DG WD-312,

16.   montaż słupków ogrodzenia oraz bram:

·             TG strona lewa, km 359+000 – 359+600,

·             TG strona prawa, km: 353+400 – 357+000, 370+500 – 370+800,

17.   humusowanie i obsianie nasionami traw:

-       skarpy i rowy:

·             TG str. prawa, km 370+000 – 375+100,

·             drogi dojazdowe: DD08, DD12, DD58, DD55,

-       tereny płaskie:

·             powierzchnie przy drogach dojazdowych: DD08, DD12, DD17, DD49, DD55, DD58,

18.   układanie elementów zagospodarowania terenu – karpiny: droga gminna DG WA-298,

19.   montaż ogrodzeń z siatki o oczkach zmiennej wysokości, TG str. prawa, km 353+000 – 356+000,

20.   montaż oznakowania pionowego, TG, km 370+000 – 375+100,

21.   wykonanie oznakowania grubowarstwowego (z funkcją akustyczną), TG, km: 351+800 – 359+650, 370+000 – 375+100,

22.   nasadzenia drzew, TG strona lewa, km 354+400 – 357+000,

23.   prace porządkowe na placu budowy oraz w rejonie MOP Kargał Las.

 

ROBOTY MOSTOWE – LISTOPAD 2022

a)      Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

b)      WD-297: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

c)      WA-298, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

d)      WD-299: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

e)      WD-300: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

f)       WA-301, jezdnia prawa: montaż odwodnień powierzchniowych,

g)      PZSdz-6: roboty nie były prowadzone,

h)      KP-302: roboty nie były prowadzone,

i)       WA-303, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż ekranów,

j)       WD-304: roboty nie były prowadzone,

k)      MA-305, jezdnia prawa: montaż ekranów,

l)       WD-306: roboty nie były prowadzone,

m)    WA-307, jezdnia prawa: montaż ekranów,

n)      WD-308: próbne obciążenie obiektu, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

o)      WA-309, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

p)      WD-310: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

q)      PZDdz-4, jezdnia prawa: montaż klamer do drabin, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

r)       MA-311, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

s)      PZDg-2: zasypki za przyczółkiem strona prawa, wykonanie najścia - strona prawa,

t)       WD-312: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

u)      PZSd2, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż wypełnień ekranów,

v)      WA-313, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

w)     MA-314, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż barier,

x)      WD-315: roboty nie były prowadzone,

y)      WD-316: hydrofobizacja powierzchni betonowych.

 

ROBOTY BRANŻOWE LISTOPAD 2022

1.      budowa linii zasilających: montaż agregatu prądotwórczego,

2.      kanały technologiczne: montaż studzienek, przyłącza do urządzeń SZR,

3.      budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – OUA,

4.      budowa zbiorników retencyjnych: prace wykończeniowe – humusowanie, wykonanie umocnień wlotów, wykonanie umocnień rowów przy wlotach,

5.      kanalizacja deszczowa: wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, montaż wylotów, umocnienia wylotów przykanalików do rowów, montaż ścieków skarpowych,

6.      roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów (rzeka Bogdanówka), umocnienia rowów i cieków (rzeka Bogdanówka), umocnienia przepustów,

7.      Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: montaż ścianek attyki i dachu; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; kontynuowanie prac w zakresie instalacji elektrycznej; kontynuowanie prac w zakresie instalacji wod.-kan., wentylacji i c.o.; montaż elementów elewacji; prace posadzkarskie; termoizolacja ścian zewnętrznych; prace tynkarskie,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż ścianek attyki i dachu; prace posadzkarskie; montaż elementów elewacji; kontynuowanie prac w zakresie instalacji elektrycznej; kontynuowanie prac w zakresie instalacji wod.-kan., odwodnienia i c.o.; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; montaż bram; prace tynkarskie,

-     magazyn materiałów sypkich: płyta pod zbiornik,

-     magazyn materiałów odśnieżnych: nie planowano wykonywania robót.