POSTĘP ROBÓT
 

 

GRUDZIEŃ 2020

 

 

 

1.    Roboty drogowe

a)    przygotowanie podłoża pod pas technologiczny:

-        trasa główna, strona prawa, km 371+820 – 373+650,

b)    usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-        droga dojazdowa DD 27a,

c)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        drogi powiatowe nr 1500E, 1521E,

-        drogi gminne przy WD-297, WD-299,

-        droga dojazdowa DD 31,

d)    budowa nasypów:

-        trasa główna, strony lewa i prawa,

-        drogi powiatowe nr 1500E, 1514E, 1521E,

-        droga gminna przy WD-299,

-        drogi dojazdowe DD 08, DD 12, DD 25, DD 27a, DD 36,

e)    wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-        trasa główna, strona lewa, km 361+525 – 361+550,

-        droga powiatowa nr 1521E,

f)     zasypki pasa dzielącego i poboczy:

-        trasa główna, strona lewa, km:

352+100 – 352+525,

353+672 – 355+400,

355+945 – 356+445,

357+900 – 358+350,

364+200 – 365+000,

366+100 – 366+300,

368+200 – 368+400,

g)    wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna, strona prawa, km:

358+465 – 358+660,

369+700 – 369+960,

h)    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2:

-        droga dojazdowa DD 43, km 0+000 – 0+589,79,

i)      warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2:

-        droga dojazdowa DD 08, km 0+000 – 0+200,

-        droga dojazdowa DD 25, km 0+400 – 0+700,

-        droga dojazdowa DD 27a, km 0+000 – 0+045,

-        droga dojazdowa DD 36, km 0+000 – 0+731,

 

j)     warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C3/4:

-        droga powiatowa nr 1500E, km 0+000 – 0+100,

k)    warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-        trasa główna, strona lewa, km:

356+990 – 357+160,

361+110 – 361+590,

361+883 – 361+950,

374+880 – 375+500,

l)      warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-        trasa główna, strona lewa, km:

364+130 – 364+159,

365+280 – 365+590,

365+840 – 368+160,

375+470 – 376+006,43,

m)   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm:

-        trasa główna, strona lewa, km 353+395 – 353+425,

-        droga powiatowa nr 1500E, km 0+000 – 0+065,

-        droga gminna przy WD-297, km 0+250 – 0+350,

-        droga dojazdowa DD 02, km 0+030 – 0+069,

n)    ekrany akustyczne:

-        wykonanie pali fundamentowych:

EL 01a, EL 01b, EL 02b, EL 04b, EL 15a, EL 15c, EL 16a, EL 17c, EL17d,

-        montaż słupów stalowych wraz z elementami mocowania:

EL 01a, EL 02b, EL 03b (WA-298), EL 03c, EL 04a, EL 04b, EL 04c, EL 05a, EL 05b, EL 05c,

-        montaż belek podwalinowych:

EL 02b, EL 03c, EL 05c,

o)    układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

-        droga wojewódzka nr 484,

p)    układanie krawężników kamiennych najazdowych:

-        droga wojewódzka nr 484,

q)    układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-        droga wojewódzka nr 484,

r)     nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm:

-        droga wojewódzka nr 484,

s)     oczyszczenie i skropienie warstw pod wyższe warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych:

-        droga wojewódzka nr 484, km 0+307 – 0+607,

t)     warstwa podbudowy AC22 P, gr. 16 cm:

-        droga wojewódzka nr 484, km 0+307 – 0+607,

u)    warstwa wiążąca AC16 W, gr. 8 cm:

-        droga wojewódzka nr 484, km 0+307 – 0+607,

v)    wykonanie ścieku trójkątnego:

-        metodą ślizgową:

trasa główna, strona lewa, km 351+818 – 355+746,

-        z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych:

droga wojewódzka nr 484,

w)    wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych:

-        droga wojewódzka nr 484,

x)     montaż barier ochronnych:

-        trasa główna, strona lewa, km 351+800 – 355+800.

 

2.    Roboty mostowe

WD-297:

a)    wykonanie schodów skarpowych,

b)    układanie krawężników zanikających,

c)     montaż desek gzymsowych,

d)    betonowanie podwalin pod stożki obiektu,

e)    betonowanie kap chodnikowych.

 

WA-298:

a)    betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

b)    montaż dylatacji i uciąglenia na podporze w osi B,

c)     wykonanie schodów skarpowych,

d)    ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

e)    wykonanie drenażu płyty ustroju niosącego,

f)     wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

g)    układanie krawężników zanikających,

h)    montaż barier ochronnych,

i)      montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe,

j)     wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

k)    montaż kolektora odwadniającego,

l)      wykonanie nawierzchni z SMA,

m)   wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

 

WD-299:

a)    montaż dylatacji.

 

WD-300:

a)    montaż dylatacji,

b)    betonowanie podwalin pod stożki obiektu,

c)     układanie betonu podkładowego pod płytę przejściową przy podporze w osi A,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej przy podporze w osi A,

e)    wykonanie izolacji ustroju niosącego.

 

WA-301:

a)    betonowanie wzmocnienia/poszerzenia filarów,

b)    betonowanie poprzecznic,

c)     montaż belek prefabrykowanych,

d)    montaż zbrojenia ustroju niosącego.

 

PZDdz-6:

a)    montaż barier ochronnych,

b)    ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.

 

KP-302:

a)    montaż reperów,

b)    montaż balustrad.

 

WA-303:

a)    montaż barier ochronnych,

b)    układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe przy skrzydełkach,

c)     układanie krawężników przy skrzydełkach,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach.

 

WD-304:

a)    układanie krawężników,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     wykonanie drenażu,

d)    układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe przy skrzydełkach podpory w osi A,

e)    betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach podpór w osiach A i E,

f)     wykonanie izolacji z papy na ustroju niosącym,

g)    ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

h)    montaż kotew pod bariery ochronne.

 

MA-305:

a)    ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

b)    montaż zbrojenia kap chodnikowych,

c)     układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe przy skrzydełkach podpór w osiach A i B,

d)    betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

e)    układanie krawężników,

f)     montaż desek gzymsowych.

 

WD-306:

a)    betonowanie ścianek zaplecznych podpór w osiach A i E,

b)    wykonanie zasypek pod płyty przejściowe przy podporach w osiach A i E,

c)     układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe przy podporach w osiach A i E,

d)    montaż dylatacji modułowych na podporach w osiach A i E.

 

WA-307:

a)    betonowanie kap chodnikowych na ustroju niosącym,

b)    montaż kotew pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,

c)     ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

d)    układanie krawężników,

g)    montaż zbrojenia kap chodnikowych przy skrzydełkach podpór w osiach A i B.

 

WD-308:

a)    betonowanie kap chodnikowych na ustroju niosącym,

b)    wykonanie zasypek pod płytę przejściową przy podporze w osi E,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej przy podporze w osi E,

d)    wykonanie izolacji cienkiej oraz izolacji grubej płyty przejściowej przy podporze w osi E,

e)    montaż desek gzymsowych.

 

WA-309:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach podpór w osiach A i B,

b)    układanie krawężników.

 

WD-310:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach podpór w osiach A i E,

b)    układanie krawężników na dojazdach do obiektu.

 

PZDdz-4:

a)    układanie krawężników,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     montaż kotew pod ekrany,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych na ustroju niosącym i przy skrzydełkach.

 

MA-311:

a)    montaż kotew pod ekrany akustyczne,

b)    betonowanie kap chodnikowych,

c)     wykonanie izolacji z papy na płycie ustroju niosącego,

d)    ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.

 

PZDg-2:

a)    betonowanie poprzecznic, etap I – segment I,

b)    montaż łożysk na podporach w osiach A i B – segment I,

c)     montaż belek prefabrykowanych T-18 – segment I,

d)    montaż belek prefabrykowanych T-27 – segment I,

e)    montaż zbrojenia poprzecznic, etap II – segment I.

 

WD-312:

a)    układanie krawężników,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

d)    wykonanie izolacji ścianek zaplecznych.

 

PZSd-2:

a)    betonowanie podwalin pod stożki obiektu,

b)    wykonanie izolacji z papy na płycie ustroju niosącego,

c)     ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.

 

WA-313:

a)    montaż kotew pod ekrany akustyczne,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     układanie krawężników przy skrzydełkach,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach.

 

MA-314:

a)    montaż kotew pod ekrany akustyczne,

b)    betonowanie kap chodnikowych,

c)     śrutowanie powierzchni płyty ustroju niosącego.

 

WD-315:

a)    układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,

b)    betonowanie podwalin pod stożki,

c)     wykonanie schodów skarpowych,

d)    układanie ścieku przykrawężnikowego,

e)    montaż kotew pod bariery ochronne,

f)     montaż balustrad na obiekcie.

 

WD-316:

a)    betonowanie płyty ustroju niosącego,

b)    betonowanie podwalin pod stożki,

c)     wykonanie schodów skarpowych,

d)    montaż dylatacji modułowych.

 

3.    Roboty branżowe

a)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia:

-  nN19, nN19A, 5WN, 6WN,

b)    budowa oświetlenia:

-  układanie kabli oświetleniowych – obwód SOI-I, SOI-II (oświetlenie węzła Kamieńsk),

-  montaż fundamentów słupów oświetleniowych,

c)     usuwanie kolizji teletechnicznych:

-  kolizje nr 6 i 7,

d)    usuwanie kolizji wodociągowych:

-  kolizje wO, wU, wV,

e)    budowa przykanalików, wpustów, osadników, montaż rurociągów kanalizacji deszczowej i kratek żeliwnych,

f)     budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-  wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników Sr-B-36, Sr-B-39,

g)    roboty melioracyjne:

-  prace konserwacyjne na rowach: RO-B-01, RM-9b, RM-10, RM-10a, RM-10b, RM-16, RM-17, RM-18, RM-19,

h)    przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

-  usuwanie kolizji nr 1, 2, 3.