POSTĘP ROBÓT
 
 

Grudzień 2019

 


Roboty drogowe
W grudniu realizowane były prace przygotowawcze polegające na karczowaniu zieleni, usunięciu humusu, rozbiórce barier ochronnych oraz przygotowanie dróg technologicznych które obsłużą ruch pojazdów budowy.


Roboty mostowe
Roboty mostowe obejmowały transport i montaż prefabrykatów przepustów skrzynkowych. Wykonawca rozpoczął również prace rozbiórkowe obiektu MA-305.