GALERIA
 
 

Czerwiec 2021

ZDJĘCIA NAZIEMNE

   

 

22.06.2021

cięcie dylatacji km 375+250

 

 

22.06.2021

DWB pas włączenia

 
 

 

22.06.2021

dylatacje nawierzchni km 371+200

 
 

 

22.06.2021

dylatacje nawierzchni

 
 

 

22.06.2021

humusowanie skarp km 371+500

 
 

 

22.06.2021

kanalizacja OUA

 
 

 

22.06.2021

kotwy poszerzenia

 
 

 

22.06.2021

opaska ronda węzeł Kamieńsk

 
 

 

22.06.2021

Pas włączenia węzeł Kamieńsk

 
 

 

22.06.2021

pobocza z kruszywa 0-16

 
 

 

22.06.2021

profilowanie pobocza km 370+300

 
 

 

22.06.2021

profilowanie rowu km 373+300

 
 

 

22.06.2021

profilowanie rowu PZDg 2

 
 

 

22.06.2021

przewiązka km 373+900

 
 

 

22.06.2021

przygotowanie pod fundament

 
 

 

22.06.2021

PZDzd 4 ścianki szczelne

 
 

 

22.06.2021

PZM 48

 
 

 

22.06.2021

roboty ziemne km 372+800

 
 

 

22.06.2021

roboty ziemne poszerzenie km

 
 

 

22.06.2021

rozładunek przepustów km 369+100

 
  
 

 

14.06.2021

dylatacje WA 309

 

 

 

14.06.2021

dylatacje WA 309

 

 

 

14.06.2021

ekrany obiektu WA 313

 

 

 

14.06.2021

humusowanie rowów km 370+500

 
 

 

14.06.2021

humusowanie rowów km 370+500

 
 

 

14.06.2021

humusowanie skarp km 369+900

 
 

 

14.06.2021

kanalizacja OUA Kamieńsk

 
 

 

14.06.2021

MA 311 podbudowa bitumiczna

 
 

 

14.06.2021

montaż opraw oświetleniowych węzeł

 
 

 

14.06.2021

nawierzchnia km 375+500

 
 

 

14.06.2021

opaska ronda węzeł Kamieńsk

 
 

 

14.06.2021

oznakowanie poziome tymczasowe

 
 

 

14.06.2021

pas wyłączenia węzeł Kamieńsk

 
 

 

14.06.2021

pobocza DD 1

 
 

 

14.06.2021

podbudowa z kruszywa DLK 1

 
 

 

14.06.2021

podbudowa z kruszywa PZSd 2

 
 

 

14.06.2021

PZM 46

 
 

 

14.06.2021

skropienie emulsją DLK 2

 
 

 

14.06.2021

sprzęt do poszerzeń nawierzchni

 
 

 

14.06.2021

WA 298

 
 

 

14.06.2021

WA 301 roboty rozbiórkowe

 
 

 

07.06.2021

bariery energochłonne km 366+100

 

 

 

07.06.2021

DD 01 sprysk emulsją

 

 

 

07.06.2021

formowanie poboczy km 366+400

 

 

 

07.06.2021

fundament ekranu MA 305

 
 

 

07.06.2021

humusowanie skarp km372+400

 
 

 

07.06.2021

montaż podwalin km 360+100

 
 

 

07.06.2021

mulczowanie skarp WD 297

 
 

 

07.06.2021

pobocza z kruszywa 0-16

 
 

 

07.06.2021

podłoże pod kruszywo km 370+100

 
 

 

07.06.2021

profilowanie rowów km 367+500

 
 

 

07.06.2021

rondo Kamieńsk opaska

 
 

 

07.06.2021

rondo Kamieńsk

 
 

 

07.06.2021

rozładunek barier betonowych

 
 

 

07.06.2021

siatka płyty przejściowej

 
 

 

07.06.2021

ściek trójkątny KPED

 
 

 

07.06.2021

ułożona nawierzchnia węzeł Kamieńsk

 
 

 

07.06.2021

umocnienie stożków WD 297

 
 

 

07.06.2021

warstwa wiążąca WA 309

 
 

 

07.06.2021

WD 310

 
 

 

07.06.2021

WD 312

 
 

 

07.06.2021

wiążąca DD 01

 
 

 

01.06.2021

cięcie szczelin dylatacyjnych km 372+200

 

 

 

01.06.2021

DWN

 

 

 

01.06.2021

humusowanie skarp km 366+400

 

 

 

01.06.2021

igłofiltry zbirnik retencyjny

 
 

 

01.06.2021

krawężniki kamienne rondo

 
 

 

01.06.2021

miesce kotwienia dybli km 376+006

 
 

 

01.06.2021

nawierzchnia betonowa

 
 

 

01.06.2021

opaska ronda Węzeł Kamieńsk

 
 

 

01.06.2021

połączenie odcinka B i C

 
 

 

01.06.2021

PZM 46 km 352+600

 
 

 

01.06.2021

PZM 47 km 354+000

 
 

 

01.06.2021

PZM 48 km355+200

 
 

 

01.06.2021

PZM 50 km 359+250

 
 

 

01.06.2021

studnia kanalizacji deszczowej km 362+400

 
 

 

01.06.2021

ściek ślizgowy km 365+600

 
 

 

01.06.2021

ustawianie słupów ekranów km 361+800

 
 

 

01.06.2021

WA 298 jezdnia prawa

 
 

 

01.06.2021

WA 309 roboty bitumiczne

 
 

 

01.06.2021

WD 300.

 
 

 

01.06.2021

wiążąca WA 309

 
 

 

01.06.2021

wiążąca WA 309

 
 

 

01.06.2021

wykop pod sączek km 360+400